Skip to main content

Sertifikalarımız

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmelere çevre sorumluluğu bilincini yaygınlaştırırken aynı zamanda ekonomik ve sosyal fayda elde etmelerine olanak tanır. Çevre dostu bir işletme olarak sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen organizasyonlar içindir.
Belirtilen tiplerde EPAL EURO Palet üretim ve işleme lisansı.
Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder ve kaynakların verimli kullanılmasını destekler. Sıfır atık, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur.
Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlemesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, ISPM 15 standardını yerine getirmiş bulunması sebebiyle, yukarıda belirtilen işletme adına, işbu Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi düzenlenmiştir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.
Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Atık konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir.