Skip to main content

Politikamız

YURTERİ PALET  olarak amacımız; kanuni mevzuat hükümleri ve müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda hizmet vererek, müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu bakış açısıyla yaptığımız hizmetlerimizin kalitesini garanti altına alarak, çevreye saygılı faaliyetlerde bulunmak ve çalışanlarımıza önem vermek en temel değerlerimizdendir.

Hedeflerine ulaşmak için, YURTERİ PALET  çalışanları sürekli iyileştirme projesinin ayrılmaz bir parçası olarak, takım çalışmasını esas alıp iş ve iş bilincini geliştirirler.

Yüksek kalite seviyesini garanti altına almak için tedarikçilerinin de şirket sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindedir.

YURTERİ PALET  yasal düzenlemeler ve müşteri şartlarına uyarak kalitesini daha ileri taşımayı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekli gelişmesini taahhüt eder.

Şirket Politikamız

  1. Şirket hedefleri ve stratejileri doğrultusunda kalite politikası faaliyetlerine daima uymak
  2. Kaliteli ilkelerine, yasal şartlara ve müşteri beklentilerine uygun geniş yelpazede şirket kalitesini başarıyla sağlamak için şirket performansında taleplere ve hedeflere yönelik sürekli iyileştirmeyi temel almak.
  3. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet kalitesini sağlamak.
  4. Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, kendini sürekli güncelleyen, geliştiren hep daha iyiye ulaşmayı hedef edinen bir firma olmak.
  5. Müşterilerin çalışmaktan memnun olduğu, çalışanların çalışmaktan gurur duyduğu bir firma olmak.
  6. Yasal gerekliliklere uygun, çevre ve insan sağlını göz ardı etmeyen hizmet süreçlerimizi gerçekleştirmek.
  7. Firmalarla olan ilişkilerde minimum maliyetlerle mükemmeliyet arayışı ve müşteri – tedarikçi mantığını karşılıklı işlevsel ilişkilerle genişleterek tüm çalışanlarına kendi çalışmalarının ve hatalarının son kullanıcı üzerindeki etkilerinin bilicine varmasını sağlamak. Çalışanlarımızın ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.
  8. Gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak çevre kirliliğine sebep olan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak. / Riskleri azaltarak çalışma ortamını daha güvenli kılarak çevre kazalarını, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek.
  9. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak.
  10. Kalite ve çevre ile ilgili ve yürürlükte yer alan tüm yasalara, kanuni yükümlülüklere uymak.