Skip to main content

EPAL 1 Euro Palet

ÖZELLİKLER
 • Uzunluk: 800mm
 • Genişlik: 1.200mm
 • Yükseklik: 144mm
 • Yük Kapasitesi: 1.500kg
 • Maks. Yük: 4.000kg
 • Taşıma + Depolama’da kullanılır.

İŞARETLER

 1. 1/2 Avrupa Palet Biriği e.V. işareti. (Oval içinde EPAL)
 2. 3 IPPC sembolü: Ülke-kodu, Zirai Karantina yönetmeliğince ısıl işlem kayıt numarası, ısıl işlem görmüş (Heat Treatment) bilgisi
 3. 4 Ülke kodu
 4. 5 Zirai Karantina yönetmeliğine göre ısıl işlem kayıt numarası
 5. 6 İşlem yöntemi (Isıl İşlem)
 6. 7 EPAL agrafı (kontrol zımbası/ zorunludur)
 7. 8 Tamir/ Onarım markalama çivisi (sadece palet tamir edilmişse)
 8. 9 Lisans numarası -Yıl -Ay

EPAL Euro paletleri aşağıdaki hatalardan bir veya daha fazlasını gösteriyorsa, paletler değiştirilemez ve EPAL’in Teknik Şartnamesine göre onarılmalı/ tamir edilmelidir.

 1. Bir tahta tamamen veya kısmen eksik.
 2. Bir tahta birden fazla çivi gövdesi görünecek şekilde çatlamış veya kırılmıştır.
 3. Bir tahta çapraz veya bir açıyla kırılmış.
 4. Bir takoz eksik veya birden fazla çivi gövdesi görünecek şekilde bölünmüş.
 5. Bir takoz dönmüş ve paletin dış kenarından 1 cm’den fazla çıkıntı yapıyor.
 6. Uzun kenarda bulunan iki takoz üzerinde EPAL işareti eksik.

Genel kötü durum için diğer özellikler:

 1. Yük taşıma kapasitesi artık garanti edilmez. (örn. Çürük tahtalar veya takozlar, büyük çatlaklar veya kırıklar).
 2. Yükü kirletebilecek kadar paletin aşırı kirli olması.
 3. Birkaç takozda ciddi kırılmalar veya çatlamalar mevcut ise.
 4. Açıkça kabul edilemez bileşenler mevcuttur (örn. Çok ince tahtalar, çok dar takozlar).

Kalite sınıflandırmasına göre kullanılamaz durumda olan EPAL Euro paletleri, EPAL Teknik Şartnameye göre onarılmalı/ tamir edilmelidir.

 1. EPAL Euro paletleri yalnızca lisanslı bir onarım/ tamir şirketi tarafından tamir edilebilir.
 2. EPAL Euro paletlerinin EPAL Lisansı olmadan tamiri yapılması durumunda, yasal olarak takibata tabi tutulur.
 3. Yalnızca EPAL Teknik Şartnameye göre uygun boyutlarda, doğru parçalar kullanılabilir.
 4. Tamir edilen EPAL Euro paletleri, kalite sınıflamasına uygun şekilde tekrar kullanılabilir hale getirilmelidir.

EPAL Euro paletleri aşağıdaki durumlar için de geçerlidir. Üsteki tahtalar/ çapraz tahtalar/ döşeme tahtaları

 1. EPAL Euro palet tahta plakaları 22 ila 24 mm (25 mm’ye kadar kirişler) arasında bir kalınlığa sahip olmalıdır.
 2. Çapraz tahta plakalarda ağaç kenarları olmamalıdır.
 3. Çapraz tahta plakalarda kavak ağacı kullanılmasına izin verilmez.
 4. Tüm döşeme tahtaları (alttaki tahtalar), her iki uzun kenarların üst kenarları pahlanmalıdır.

Alt Döşeme Tahtaları
Pahlı alt döşeme tahtaları

Çivi Pozisyonu

 1. Kullanılan 78 çivinin konumu, paletin diyagonal sertliği garanti edilecek şekilde öngörülmüştür.
 2. Tırnak deseni eşit ve tekrarlayıcı olmalıdır.
 3. Çiviler, yapı standardı çerçevesinde birbirinden mümkün olan en büyük mesafeye ve bileşen kenarlarından en az 20 mm uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir.
 4. EPAL Euro paletlerin yapımında kullanılan tüm çivilerde iki harften oluşan bir baş işareti bulunur.
 5. EPAL Euro paletlerini monte etmek için yalnızca EPAL tarafından onaylanan ve ayrıca tarafsız bir test enstitüsü tarafından da kontrol edilen çiviler kullanılabilir.

ISPM 15 standardına uygunluk, uluslararası ürün trafiğinde taşıyıcı paletlerde kısıtlama olmaksızın kullanabilmek için en önemli koşuldur. EPAL Paletleri IPPC’ nin katı talimatlarına göre üretilir ve bu sebeple dünya çapında kullanılabilir.

ippc

 1. 1 Ocak 2010’dan bu yana, yeni üretilen tüm EPAL paletleri ISPM 15’e göre ısıl işleme tabi tutulmaktadır.
 2. ISPM 15’e göre işlem gören EPAL paletler, uzun kenardaki her iki orta takozda yanık iz-işaretlemelerinden tanınabilir.
 3. EPAL paletler için metil bromür (MB) ile işlem yapılması yasaktır.